Missie en Visie

Missie

 

Onze missie is het zijn van een stabiele school waar kinderen elkaar accepteren en zich veilig voelen. Een school waar iedereen met plezier naar toe gaat en waar elk kind tot zijn recht komt. Een school die zorgt dat het beste uit alle leerlingen wordt gehaald door kwalitatief hoog onderwijs aan te bieden, waardoor de talenten, eigen aard en intelligentie van het kind volledig worden benut. Hierbij staan samenwerken, spelen en leren hoog in het vaandel. Wij werken hierbij vanuit onze kernwaarden te weten: 

2017Missie

 

Visie 

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het onderwijs heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren. Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Deze toekomstvisie is kort neergezet in het onderstaande schema. Verder worden deze aspecten nader uitgewerkt in de hierna volgende hoofdstukken.

2017Visie