Les tijden en vakantierooster

Schooltijden

De schooldeuren gaan om 8:20 uur open en worden om 8:30 uur gesloten. Alle kinderen worden dan in de klas verwacht.

Kinderen van de groepen 1 en 2 mogen om 8:20 uur naar hun klas gebracht worden. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan zelf bij het horen van de bel naar hun klas.

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag     8:30-15:00 uur
Woensdag 8:30-12:00 uur

 

aanvraagverlof

  

Vakantierooster 2019-2020

• Studiedagen (kinderen zijn vrij) – donderdag 17 t/m vrijdag 18 oktober 2019
• Herfstvakantie - maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019
• Sinterklas - donderdag 5 december 2019 vanaf 12:00 u
• Studiedag (kinderen zijn vrij) – vrijdag 6 december 2019
• Kerstvakantie – vrijdag 20 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
• Administratiedag (kinderen zijn vrij) – vrijdag 21 februari 2020
• Voorjaarsvakantie - maandag 24 februari 2020 t/m zondag 1 maart 2020
• Studiedag (kinderen zijn vrij) – maandag 2 maart 2020
• Goede vrijdag – vrijdag 10 april 2020
• 2e Paasdag – maandag 13 april 2020
• Meivakantie – maandag 27 april 2020 t/m zondag 10 mei 2020
• Hemelvaartdag - donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020
• Pinksteren – maandag 1 juni t/m dinsdag 2 juni 2020
• Administratiedag (kinderen zijn vrij) – vrijdag 26 juni 2020
• Zomervakantie – vrijdag 17 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020