Inspectie rapport

Op 10 oktober 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school bezocht in het kader van een steekproef voor een landelijk onderzoek naar de staat van het primair onderwijs in Nederland. Het doel van het onderzoek was informatie te verzamelen over een aantal indicatoren. De indicatoren hebben betrekking op het aanbod, de onderwijstijd, het didactisch handelen van de leerkrachten, afstemming van de onderwijsbehoeften van leerlingen, de kwaliteitszorg, het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten, de ontwikkeling van de kinderen en de naleving van wet- en regelgeving.


Tijdens het onderzoek stelde de Inspectie vast dat de kwaliteit van het onderwijs op De Kralingsche School op de onderzochte onderdelen (op één na) op orde is. De resultaten van de leerlingen liggen zowel aan het einde als gedurende de schoolperiode boven de bovengrens die de Inspectie hanteert. Een rapport waar wij tevreden mee kunnen zijn.


In het jaar 2020 zal de Inspectie ons opnieuw bezoeken in het kader van de vierjaarlijkse controle.

Download hier het inspectierapport.