Ouderbijdrage

Ouderbijdrage schooljaar 2018/2019

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op €690,- per kind. U ontvangt hiervoor een rekening van ons administratiekantoor Dyade.

Alle leerlingen worden standaard ingedeeld in tariefgroep III (belastbaar inkomen van € 26.500 en hoger). Voor indeling in tariefgroepen I (belastbaar inkomen tot 17.000) of II (belastbaar inkomen tot € 26.500) is een aanvraagformulier beschikbaar bij mevrouw Margo Tam (administratie van de school).

Alle aanvragen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het aanvraagformulier moet vóór 1 november 2018 ingediend zijn bij Dyade Dienstverlening Onderwijs (Savannahweg 71, 3502 JA  Utrecht).