Ouderbijdrage

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op €690,- per kind. U ontvangt hiervoor een rekening van ons administratiekantoor Dyade.

Alle leerlingen worden standaard ingedeeld in tariefgroep III (belastbaar inkomen van € 26.500 en hoger). Voor indeling in tariefgroepen I (belastbaar inkomen tot 17.000) of II (belastbaar inkomen tot € 26.500) is een aanvraagformulier beschikbaar bij Eric Heugens.

Alle aanvragen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Het aanvraagformulier moet vóór 1 november ingediend zijn bij Eric Heugens.